Tabulky a hlásiče

Home Tabulky

Kvalitní fotoluminiscenční tabulky a značení - různé druhy a velikosti

Dodáváme fotoluminiscenční tabulky při výpadku energie samy svítí bez dalšího zdroje a po dobu nebytně nutnou zajišťují bezpečnou orientaci v prostředí. Tyto tabulky odpovídají NV č 11/2002 Sb. Tabulky jsou určené pro vyznačení směrů na únikové cestě a pro označení požárně bezpečnostních zařízení a prostředků. Provádíme dodávku, montáž a pravidelnou údržbu.

Hydrant
Hadicový naviják
Hasicí přístroj
Požární hlásič
Schody vlevo dolů
Schody vlevo nahoru
Schody vpravo dolu
Schody vpravo nahoru
Únikový východ
Únikový východ vlevo
Únikový východ vpravo
Exit
Směrem k východu - oboustranná
Únikový východ nad dveře
Fotoluminiscenční ukázka
Směrem k východu universal

106 400 +

revizí

hasicích přístrojů

4 675 +

prodaných

hasicích přístrojů

25 +

let

zkušeností

Zavolejte nám